20140829_180923

Με το κελλί μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: 23770-41371, στις ώρες 9-12 π.μ., καθημερινά, εκτός Κυριακής, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ιερόν Κελλίον « Άξιον Εστίν», Καψάλα – Καρυές, Τ.Κ 630 86 Άγιον Όρος.