• Κελλί Άξιον Εστίν. Σκέπαστρο
  • 20140912_160129
  • Κελλί Άξιον Εστίν. Σκέπαστρο 2
  • 20140903_174937
  • 20140903_174758

Εξωτερικοί χώροι.

Προστασία του ναού από τη βροχή.

Τοποθέτηση  στεγάστρων στα παράθυρα και σοβάτισμα περιμετρικά του ναού για να προστατευτεί από τη βροχή.